21 de maig del 2020

Convocatòria d`assemblea online divendres 12 de Juny


Es convoca als socis i sòcies a assemblea online via meet que tindrà lloc el divendres 12 de juny a les 19:00.

L’ordre del dia és el següent:
1.Actualitat sobre les Jornades TerRol online.
2.  Possibilitat de fer les Necrocon 2020 (CovidCon, NecroVid) online.
3. Grup de Discord de Necronomicons. NecroDiscord.
4. Precs i preguntes.
Es recorda que es poden afegir punts a l’ordre del dia si aquests són comunicats a la junta amb un mínim d’una setmana d’antelació respecte a la data de l’assemblea. Per fer-ho podeu escriure a aquest correu: clubnecronomicons@gmail.com