21 de juny del 2024

Convocatòria d'assemblea divendres 5 de juliol

 


Es convoca als socis i sòcies a assamblea el divendres 5 de juliol.  La primera convocatòria serà a les 18.30h i la segona a les 19:00h.


L´ordre del dia sera el següent: 


1. Assegurança de Responsabilitat civil i canvi de proveÏdor de domini.

2. Incidències a la reserva d'espais (Nacional Battletech i com sol·licitar).

3. Protocol d´us de medis de comunicacions.

4. Activitats futures.

5. Planificacio Necrocon´24. 

6. valoració de sol·licitud d'espai extra els dissabtes.

7. Normes de prestec de material i us d´espais.

8. Llistat de claus.

9. Precs y preguntes. 


Es recorda que es poden afegir punts a l´ordre del dia si aquests són comunicats a la junta amb un mínim d´una setmana d´antelació respecte a la data de l´assamblea.  Per fer-ho podeu escriure al següent email: clubnecronomicons@gmail.com 

1 de gener del 2024

 Un año más abrimos el formulario de inscripción para Cabin in the Woods. El periodo de inscripción es del 1 al 15 de enero de 2024


.

Si no habéis oído hablar aún de esta actividad de Necronomicon's, consiste en recrear a nuestra manera una película de terror durante un fin de semana en una casa rural. Cada vez se escoje una película diferente, por lo que no hay dos Cabin iguales.

Como siempre recordamos que la inscripción no compromete a nada en este punto. Simplemente da derecho a los inscritos a participar en el proceso de decisión del fin de semana y del escenario que se jugará.

Las plazas están limitadas por el aforo de la casa. En caso de tener más jugadores inscritos que plazas estas se asignarán según la compatibilidad con el escenario escogido (según la entrevista personal con los jugadores y los cuestionarios online). Si aún así hay empate tendrán prioridad los socios de Necronomicon's con carné.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc7SKmNIryxNMiaLRxMF6UfkJshnv1Kwzd6BjcjNh-MEBEqw/viewform