21 de juny del 2024

Convocatòria d'assemblea divendres 5 de juliol

 


Es convoca als socis i sòcies a assamblea el divendres 5 de juliol.  La primera convocatòria serà a les 18.30h i la segona a les 19:00h.


L´ordre del dia sera el següent: 


1. Assegurança de Responsabilitat civil i canvi de proveÏdor de domini.

2. Incidències a la reserva d'espais (Nacional Battletech i com sol·licitar).

3. Protocol d´us de medis de comunicacions.

4. Activitats futures.

5. Planificacio Necrocon´24. 

6. valoració de sol·licitud d'espai extra els dissabtes.

7. Normes de prestec de material i us d´espais.

8. Llistat de claus.

9. Precs y preguntes. 


Es recorda que es poden afegir punts a l´ordre del dia si aquests són comunicats a la junta amb un mínim d´una setmana d´antelació respecte a la data de l´assamblea.  Per fer-ho podeu escriure al següent email: clubnecronomicons@gmail.com