10 de novembre del 2023

Convocatòria d'assemblea divendres 24 de novembre


Es convoca als socis i sòcies a assamblea el divendres 24 de novembre.  La primera convocatòria serà a les 18.30h i la segona a les 19:00h.


L´ordre del dia sera el següent: 


1. Valoración Necrocon´23.

2. Activitats 2024.

3. Estat de comptes.

4. Assegurança de Responsabilitat Civil.

5. Nou director del centre, noves directrius.

6. Canvi de Junta. 

7. Precs i preguntes.Es recorda que es poden afegir punts a l´ordre del dia si aquests són comunicats a la junta amb un mínim  d´una setmana d´antelació respecte a la data de l´assamblea.  Per fer-ho podeu escriure al següent email: clubnecronomicons@gmail.com