23 de març del 2024

Campionat Oficial Europeu de BattleTech 2024 [ca/es/en]

Campeonato Europeo Oficial de BattleTech en el Club de Rol Necronomicon's el 18 y 19 de mayo

[Català] [Español] [English]
Campionat Oficial Europeu de BattleTech 2024

Dates:

Lloc: Centre Cultural Sant Josep: Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32, 08901 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Google Maps) (OpenStreetMap) (Pàgina web)

Informació actualitzada: Facebook de l’esdeveniment (compte no necessari)

Contacteu amb l’organitzador: Veieu com contactar

Activitats

Presentació

Cada matí a les 9:30 es farà una presentació de les activitats del dia.

Campionat Oficial Europeu de BattleTech 2024

Torneig amb el format tradicional de quatre rondes amb tecnologies variades. Es disputarà el . Veure el reglament sencer (en castellà i anglès).

El torneig no te límit de places però és necessari inscriure’s (veieu com inscriure’s).

Ronda 1: Inner Sphere 3025

Inici de la ronda: 10:30

Veieu els mechs d’aquesta ronda Mechs de la ronda 1

Ronda 2: Clans

Inici de la ronda: 12:30

Veieu els mechs d’aquesta ronda Mechs de la ronda 2

Ronda 3: Inner Sphere Amaris Civil War

Inici de la ronda: 16:00

Veieu els mechs d’aquesta ronda Mechs de la ronda 3

Ronda 4: Inner Sphere 3067

Inici de la ronda: 18:00

Veieu els mechs d’aquesta ronda Mechs de la ronda 4

Concurs de pintura Craig Gulledge

Concurs de pintura de figures de Battletech. Llegiu les bases del concurso (en castellà i anglès).

Començarà el dissabte 18 de maig a les 9:30. Les figures d’hauran d’entregar abans del diumenge 19 de maig a les 12:00. La evaluació començarà a les 12:15 i l’entrega de premis a les 13:00.

Rifa benèfica

Rifa de multiples premis com ara figures de BattleTech pintades entre altres. Es farà el diumege 19 de maig a les 13:00.

Circo Mariano

Tradicional Carrera de la mort de mechs lleugers en un coliseu amb trampes. Començarà el diumenge 19 de maig a les 10:00.

Event Especial de Battletech

Contingut a determinar. Els jugadors es podràn incorporar en qualsevol ronda. Començarà el diumenge 19 de maig a les 10:00.

Event Especial d’Alpha Strike

Contingut a determinar. Els jugadors es podràn incorporar en qualsevol ronda. Començarà el diumenge 19 de maig a les 10:00.

Torneig Nom de Sang (pagament adicional i amb places limitades)

Torneig eliminatori de quatre rondes que es disputarà el . Nom de sang DelVillar, del Clan de l’Os Fantasma. Podeu veure el reglament aquí (en castellà i anglès): Hi ha 32 places disponibles. És indispensable l’instripció amb antelació (veieu com inscriure’s). L’activitat té un cost adicional de 10€ (veure tots els preus).

Horari

Tria de mechs: 10:00

Ronda 1: 10:10

Ronda 2: 11:10

Ronda 3: 12:00

Ronda 4: 12:50

Inscripció y preus

Per instriureu’s contacteu amb l’organitzador.

Aquest esdeveniment és sense cap ànim de lucre; tots els diners recaudats seran destinats a premis i regals als participants de les activitats. L’entrada general té un preu de 10€. Els participants del Torneig Nom de Sang, hauran de pagar 10€ adicionals. Els campions nacionals no hauran de pagar ni l’entrada ni el pagament adicional

Contacte

El més fàcil és contactar amb en God And Davion (Agustín) que és a molts dels grups grans de BattleTech. Alternatiment podeu contactar amb ell via Facebook.
Campeonato Oficial Europeo de BattleTech 2024

Fechas:

Ubiación: Centre Cultural Sant Josep: Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32, 08901 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Google Maps) (OpenStreetMap) (Página web)

Información actualizada: Facebook del evento (no necesita cuenta)

Contacto con el organizador: Contacto

Actividades

Presentación

Ambos días a las 9:30 se hará una presentación de las actividades.

Campeonato Oficial Europeo de BattleTech 2024

Torneo con el tradicional formato de 4 rondas con tecnologías variadas. Se jugará el . Ver reglamento completo.

Requiere inscripción; sin límite de plazas (ver cómo inscribirse).

Ronda 1: Inner Sphere 3025

Inicio de ronda: 10:30

Ver mechs para la ronda Mechs de la ronda 1

Ronda 2: Clans

Inicio de ronda: 12:30

Ver mechs para la ronda Mechs de la ronda 2

Ronda 3: Inner Sphere Amaris Civil War

Inicio de ronda: 16:00

Ver mechs para la ronda Mechs de la ronda 3

Ronda 4: Inner Sphere 3067

Inicio de ronda: 18:00

Ver mechs para la ronda Mechs de la ronda 4

Concurso de pintura Craig Gulledge

Concurso de pintura de figuras de Battletech. Podeis leer la bases del concurso aquí.

Empezará el sabado 18 de mayo a las 9:30. El plazo acaba el domingo 19 de mayo a las 12:00. La evaluación de hará el domingo a las 12:15 y la entrega de premios será a las 13:00.

Rifa benéfica

Rifa de figuras pintadas y otros premios para fines benéficos. Se dará lugar el domingo 19 de mayo a las 13:00.

Circo Mariano

Tradicional Carrera de la muerte de mechs ligeros en un coliseo con trampas. Empezará el domingo 19 de mayo a las 10:00.

Evento Especial de Battletech

Contenido por determinar. Se podrán incorporar jugadores en cualquier turno. Empezará el domingo 19 de mayo a las 10:00.

Evento Especial de Alpha Strike

Contenido por determinar. Se podrán incorporar jugadores en cualquier turno. Empezará el domingo 19 de mayo a las 10:00.

Torneo Nombre de Sangre (de pago y con plazas limitadas)

Torneo eliminatorio de cuatro rondas que se jugará el . Nombre de sangre DelVillar, del Clan Oso Fantasma. Encontrareis el reglamento aquí.

Hay 32 plazas disponibles, que deberán inscribirse con antelación (cómo inscribirse). Esta actividad tiene un coste adicional de 10€ (ver costes).

Horario

Elección de mechs: 10:00

Ronda 1: 10:10

Ronda 2: 11:10

Ronda 3: 12:00

Ronda 4: 12:50

Inscripción y precios

Para incribirse, contactad con el organizador.

Este es un evento sin ánimo de lucro, todo el dinero recaudado va destinado a premios y regalos a los participantes. La entrada general tiene un precio de 10€ y el precio para participar en el Torneo Nombre de Sangre son 10€ adicionales. Los campeones nacionales están exentos del pago de ambos.

Contacto

Por lo general, si estáis en algún grupo grande de BattleTech es posible que God And Davion (Agustín) esté. Alternativamente podeis contactar con él vía Facebook.
Official European Battletech Open Tournament 2024

Dates:

Location: Centre Cultural Sant Josep: Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32, 08901 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Google Maps) (OpenStreetMap) (Web page)

Event updates: Facebook del evento (no necesita cuenta)

Organizer contact: See contact

Activities

Welcome

Both days at 9:30 welcome and presentation of activities.

European Battletech Open Tournament 2024

The traditional 4-round format with varied technologies. It will be played on . See full tournament rules.

Preinscription required but without limit (how to sign up).

Round 1: Inner Sphere 3025

Start of round: 10:30

See round’s mechs Mechs de la ronda 1

Round 2: Clans

Start of round: 12:30

See round’s mechs Mechs de la ronda 2

Round 3: Inner Sphere Amaris Civil War

Start of round: 16:00

See round’s mechs Mechs de la ronda 3

Round 4: Inner Sphere 3067

Start of round: 18:00

See round’s mechs Mechs de la ronda 4

Craig Gulledge Memorial painting contest

Battletech figure painting contest. Read all the rules.

The contest will start on the 18th of May (Saturday) at 9:30 with deadline on the 19th (Sunday) at 12:00. The evaluation will take place at 12:15. Awards Ceremony of the contest will be at 13:00.

Charity Raffle

Raffle for painted figures and other prizes for charitable purposes. Will start on the 19th of May (Sunday) around 13:00.

Marian Circus

Traditional death race of light mechs in a coliseum with traps. Will start on the 19th of May (Sunday) around 10:00.

Battletech Special Event

Content to be determined. Players may join at any time. Will start on the 19th of May (Sunday) around 10:00.

Alpha Strike Special Event

Content to be determined. Players may join at any time. Will start on the 19th of May (Sunday) around 10:00.

Bloodright Contest (extra fee; limited places)

Elimination tournament four rounds that will be played on . Blood name DelVillar, of the Ghost Bear Clan. Full contest rules.

Places are limited to 32 and need to be signed up in advance (sign me up). This contest requires an aditional 10€ fee (see all fees).

Time table

Mechs selection: 10:00

Round 1: 10:10

Round 2: 11:10

Round 3: 12:00

Round 4: 12:50

Sign up and fees

To sign up for the Open or the Bloodright contest contact directly with the organizer.

This event is nonprofit. The proceedings pay the prizes and presents for the participants. There is a 10€ entrance fee and an aditional 10€ fee for the Bloodright Contest. Both fees are waived for National Champions.

Contact

Generally, the easiest way is to contact the organizer directly. God And Davion (Agustín) is in multiple BattleTech groups (if it’s big enough, chances is that’s he’s there). Alternatively, you may contact him via Facebook.